Ervaring leidt tot betere werkmethoden

Zoals eerder vermeld, staat kwaliteit hoog in het vaandel bij den Heijer Schoonmaakbedrijf. We streven er continu naar onze dienstverlening te verbeteren en aan te passen aan de veranderende vraag uit de markt. Een voorbeeld van de toepassing van onze praktijkervaring in verbeterde werkmethoden is het volgende.

Naar aanleiding van de wens om meer zicht te hebben op de verschillende vormen van onze dienstverlening heeft den Heijer Schoonmaakbedrijf een software-applicatie laten ontwikkelen voor de planning van laagfrequente schoonmaakwerkzaamheden. U kunt daarbij denken aan handelingen die slechts éénmaal per maand, kwartaal of jaar dienen te worden uitgevoerd.

De controle hierop is van oudsher moeilijk, maar voor u als opdrachtgever, wel essentieel. Onze applicatie maakt hiervoor planningen waaraan desgewenst aftekenbonnen kunnen worden gekoppeld. Als opdrachtgever kunt u dus altijd controleren óf en wannéér de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Voorbeeld
Een voorbeeld is het éénmaal per drie maanden bewassen van de buitenzijde van gevelglas. Deze werkzaamheden worden in het systeem ingepland voor maart, juni, september en december. Per keer draait het systeem automatisch een aftekenbon uit, die door de opdrachtgever (of een gebruiker van het betreffende pand) getekend kan worden. De bon wordt op de administratie van den Heijer Schoonmaakbedrijf in de computer afgemeld op de datum waarop het werk is verricht. Op deze wijze heeft zowel de opdrachtgever, als den  Heijer Schoonmaakbedrijf een goede controle op de verrichte werkzaamheden. Overigens worden ook onze inspectierapporten drie keer per jaar gepland.

 

 

SCHOONHEIDSSPECIALIST VOOR KANTOOR, BEDRIJF EN HUIS